Kamphuis Genealogie

Over het voorgeslacht van Peter Kamphuis

Direct naar mijn kwartierstaat.

Omdat de wet verbiedt detailgegevens van nog levende personen te publiceren, is er via bovestaande hyperlinks niet zo veel te vinden. U kunt ook direct naar de kwartierstaten van de volgende overleden personen gaan:

De meeste informatie op deze website stamt uit de boeken "Boeren, vissers en buitenlui / Het voorgeslacht van Maarten Pieter Kamphuis" van mijn vader. In 2010 heeft hij een nieuw boek voltooid: "Genealogie van het Veluwse Geslacht Kamphuis / De nakomelingen van Gerrit Klaassen en Maartje Wouters". Deze boeken zijn in gedrukte vorm bij mijn vader verkrijgbaar. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij hem (email Maarten Kamphuis of natuurlijk bij mij (email Peter Kamphuis).

Als u denkt, familie van ons te zijn, kan ik een gebruikersnaam met wachtwoord voor u inrichten. U kunt dan meer gegevens zien en al naar gelang ook gegevens toevoegen en veranderen. Gelieve daarvoor contact met mij op te nemen (email Peter Kamphuis).

Het voorgeslacht van mijn moeder (Koger familie) is door haar op de website "Jacob Bouwens Kooger en zijn nakomelingen" gedocumenteerd. Ook daarover bestaan boeken in gedrukte vorm.

-- Peter Kamphuis [M√ľnchen, Duitsland]

©2008-2018, Peter Kamphuis (Campacasa) - Privacybeleid

Kamphuis Genealogy

About Peter Kamphuis' Ancestors

Go directly to my pedigree tree.

As it is forbidden by law to publish detailed data of people still alive, you will not find so much through the above hyperlinks. You can go directly to the pedigree trees of the following deceased people:

Most of the information on this website originates from the books "Boeren, vissers en buitenlui / Het voorgeslacht van Maarten Pieter Kamphuis" ("Farmers, fishermen and country people / The ancestors of Maarten Pieter Kamphuis") by my father. In 2010 he has completed a new book: "Genealogie van het Veluwse Geslacht Kamphuis / De nakomelingen van Gerrit Klaassen en Maartje Wouters" ("Genealogy of the Kamphuis family from the Veluwe / The descendants of Gerrit Klaassen and Maartje Wouters"). These books are available in printed form from my father. More information about that is available from him (email Maarten Kamphuis) or of course from me (email Peter Kamphuis).

If you think that you are part of our family/relatives, I can create an account with password for you. You can then see some more details and possibly also add and change data. Please contact me (email Peter Kamphuis) in this case.

The ancestors of my mother (Koger family) are documented by her at the website "Jacob Bouwens Kooger and His Descendants". There are also books available in printed form about that.

-- Peter Kamphuis [Munich, Germany]

©2008-2018, Peter Kamphuis (Campacasa) - Privacy Policy